Samisk kvinnohistoria uppmärksammas på flaggdag

[2017-12-04] För att uppmärksamma den samiska frihetskämpen Elsa Laula Renberg hölls den 29 november en konferens med fokus på samisk kvinnohistoria på Kvinnohistoriska museet i Umeå i samarrangemang med Sveriges kvinno- och genushistoriker - SKOGH, Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Såhkie - Umeå sameförening samt Umeå centrum för genusstudier - UCGS.

Läs nyheten

Redaktör: Åsa Össbo

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid288634


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär