Se vetenskapslunch om medborgarforskning

[2018-03-14] Ekologen Keith Larson föreläste om medborgarforskning på Vetenskapslunch torsdag den 1 mars på Kafe Station. Medborgarforskning är forskning som genomförs med ett aktivt deltagande av allmänheten, det vill säga andra än professionella forskare. Det handlar ofta om projekt där en stor mängd data ska samlas in och hanteras. Föreläsningen filmades och går nu att se.

Keith Larson är projektsamordnare vid Institutionen för ekologi miljö och geovetenskap. Han tillhör forskargruppen Climate Impacts Research Centre, CIRC, och bor och arbetar i Abisko.

Hans föreläsning handlar om hur medborgarforskning kan användas som metod för att "demokratisera" vetenskapen. I dag lever vi i en värld där många människor är frånkopplade från forskningsvärlden och saknar förståelse för den roll vetenskap spelar i våra dagliga liv, inklusive i fungerande demokratier. Från en demokratisk synvinkel kan vetenskap vara ett verktyg där forskare (och allmänheten) kan ställa frågor som kan undersökas och ta fram bevis för beslutsfattande.

Föreläsningen är på engelska.

Se filmen:

https://vimeo.com/258078090

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid290844


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär