Skaraborgs Allehanda: Många fördelar med vilda renar

[2018-01-22] Om ett år kan en förvaltningsplan för återetablering av skogsvildren vara klar. Det är universitetslektorn vid Umeå universitet Stig-Olof Holm som tar fram planen, som sedan ska godkännas av ansvariga myndigheter. Om vildrenen skulle få leva fritt i Sverige, vilket den gjorde tills den utrotades för över hundra år sedan, skulle det innebära flera fördelar för vårt ekosystem men även riskerna måste tas på allvar.

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid289601