Skogsaktuellt: Renbete minskar förbuskningen på fjällen

[2017-04-21] Renhägn har undersökts av forskare under cirka 20 år för att ta reda på hur vegetationen förändras när renar utestängs. Ett resultat är att renars bete gör att det blir mindre buskar på fjället. Det säger Johan Olofsson, lektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Han forskar inom Climate Impact Research center, CIRC

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid282001