Till umu.se

Sportfiskarna: Klimatförändringen gör våra vatten brunare

[2017-05-11] Så kallad ”förbruning” vilket innebär att vattnet blir brunfärgat, är ett pågående fenomen som kommer att förändra ekosystemen i sjöar och vattendrag över hela landet. Röding är en art som kommer att påverkas av brunare vatten och sämre siktdjup. – Det är tillgången på ljus och inte främst tillgången på näring, som är nyckelfaktorn som styr fiskproduktion i de flesta fjällvatten. När vattnet blir varmare och brunare och siktdjupet minskar förändras produktionen i sjöarna, berättar Pär Byström, forskare vid Umeå universitet.

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid282509


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär