Sveriges Radio: Bättre matteresultat om eleverna får tänka själva

[2017-12-07] Trots att svenska elever presterat dåligt i matematiktester i internationella mätningar de senaste åren, så kan trenden vända med hjälp av förändringar i undervisningen. Ett exempel är att låta eleverna vara med och konstruera lösningar i större utsträckning än vad som görs idag, säger Johan Lithner, professor vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik.

Läs nyheten

Redaktör: Magnus Österholm

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid288821


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär