Till umu.se

Sveriges Radio: Bättre matteresultat om eleverna får tänka själva

[2017-12-07] Trots att svenska elever presterat dåligt i matematiktester i internationella mätningar de senaste åren, så kan trenden vända med hjälp av förändringar i undervisningen. Ett exempel är att låta eleverna vara med och konstruera lösningar i större utsträckning än vad som görs idag, säger Johan Lithner, professor vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik.

Läs nyheten

Redaktör: Magnus Österholm

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid288821