Svt Nyheter: Här är man världsledande inom trädforskning

[2017-08-23] För femtio år sedan så började man med växtforskning vid Umeå universitet. Från att ha startat med endast några få akademiker som forskade på hur ljuset påverkade alger så är man idag världsledande inom träbiologi med forskare från 35 olika länder. – Det är en vacker historia om Umeå som akademisk ort, ett politiskt beslut om att starta ett universitet. Man fick börja från början med att plöja upp en åker och bygga saker. Första generationens akademiker kom ju så klart utifrån, det fanns ju nästan inga akademiker norr om Uppsala, säger Stefan Jansson, professor på Umeå plant science center.

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid284530


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär