Svt nyheter: Ökad nederbörd – negativ påverkan på fiskarna

[2018-03-22] Nederbörden i länet ökar och forskare vid Umeå marina forskningscentrum har sett att när vatten rinner ut i bottniska viken påverkas fiskarna negativt. Forskarna har sett att när det rinner ut vatten i Bottniska viken blir det mer löst organiskt kol. Kolet hämmar alger och växtplankton, som gör att de inte växer till. Färre alger gör att till exempel strömming får svårare att äta mat. Även rovfiskarna påverkas eftersom de då också får mindre tillgång till mat. Det är bland annat i fiskdisken i matbutikerna som man kan komma att se konsekvenserna Föreståndare Johan Wikner berättar mer i ett nyhetsinslag (36 sek)

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid291020


Presskontakt

Ingrid Söderbergh, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 60 24

Mobil:  070-60 40 334

Kontaktformulär