Svt Vetenskap: Nobelpristippad genteknik förändrar en av världens vanligaste grödor – kassava

[2018-09-13] Med hjälp av den nobelpristippade gensaxen Crispr-Cas9 har forskare förändrat kassava eller maniok, en gröda som är en stapelvara för en stor del av jordens befolkning. Förändringarna kan snabba på tillväxten och ge grödan nya egenskaper. Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik vid Umeå universitet tycker att studien är mycket bra och viktig. – Kassava är en viktig gröda, men har hittills varit svår att bedriva växtförädling på till följd av dess genetik. Det har varit svårt att jobba med den. Så detta är ett stort och viktigt steg framåt, säger han. Se ett filmklipp (1:02 min)

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid293146