HeadlineImage

Kunskapsveckan – Fortbildningsdagar för lärare

Sedan 22 år tillbaka anordnar teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, fortbildningsdagar som riktar sig till grundskole- och gymnasielärare samt studie- och yrkesvägledare i norra Sverige. 30-31 oktober 2018 är det dags igen.

Fortbildningsdagarna ingår i Kunskapsveckan vid Umeå universitet som erbjuder ett brett program med aktiviteter för skolpersonal. Du är välkommen att delta under hela eller delar av programmet. Som vanligt är programmet kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika.
Föreläsningar och workshop inom teknik och naturvetenskap är främst anpassade för lärare som undervisar på högstadiet och gymnasiet, men du som undervisar yngre elever är också välkommen.

Vi brukar erbjuda sex olika föreläsningsteman inom teknik och naturvetenskap. Därutöver kan du delta i en rad olika workshops.
Vissa föreläsningar/workshop ges på engelska.
Föreläsningstemana innehåller 4 föreläsningar som väljs två och två (utan paus emellan).
Notera att de flesta workshops pågår cirka 3 timmar, dvs både före och efter kaffepausen.

Utöver föreläsningar och workshops i naturvetenskap och teknik kan du ta del av alla övriga aktiviteter under Kunskapsveckan.

Läs mer om Kunskapsveckan vid Umeå universitet

Anmälan

Anmälan öppnar 3 september 2018

Anmäl dig till Kunskapsveckan

Lokaler

Kunskapsveckans huvudföreläsningar äger rum i konferenslokalen Aula Nordica. Aula Nordica finns i Universumhuset på universitetscampus och är Umeås största konferenslokal med plats för 1 000 personer. I anslutning till aulan serverar vi lunch och kaffe. Universumhuset är sammanbyggt med Naturvetarhuset och KBC-huset där föreläsningar och workshops hålls. I de fall workshops hålls utanför campus bussas deltagarna dit från Aula Nordica/Universum.

Boende

Bo, äta, resa, göra i Umeå? Besök Umeåregionens turistguide:
visitumea.se


Kontaktinformation

Anna-Lena Lindskog, kommunikatör
Kansliet för teknik och naturvetenskap

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  090-786 58 78

Kontaktformulär