Till umu.se
Bildspel1 Bildspel1 Bildspel1 Bildspel1 Bildspel1 Bildspel1

Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 - Matematik i kulturens tecken

Umeå universitet står för andra gången som värd för Matematikbiennalen. Umeå har även utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014 vilket gör att valet av tema är än mer självklart – Matematik i kulturens tecken.

Matematikbiennalen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik i alla skolformer och i alla åldersgrupper. Under Matematikbiennalen presenteras aktuell forskning av både nationella och internationella forskare.

Till Umeå universitets campus välkomnas lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Biennalen innehåller såväl föreläsningar som workshoppar. Pedagoger från många skolor presenterar sina utvecklingsarbeten och undervisningsprojekt i form av idéutställningar. Traditionsenligt erbjuds deltagarna möjlighet att ta del av information om olika produkter som läromedelsförlag visar upp.

Matematikbiennalen 2012 var välbesökt - 2500 personer deltog i arrangemanget. Utställningsmontrarna fylldes snabbt av ett femtiotal idéutställare, ca 20 informationsutställare och drygt 50 förlagsutställare. Då intresset glädjande nog visade sig vara mycket stort, kunde tyvärr inte alla intresserade beredas möjlighet att delta. Var du en av dessa ges du nu ett tillfälle att delta vid Matematikbiennalen 2014.

 

Arrangörer:

Institutionen för matematik och matematisk statistik
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Catarina Rudälv
2014-04-23

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Catarina Rudälv
Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 5131