Till umu.se
Bildspel1 Bildspel1 Bildspel1 Bildspel1 Bildspel1 Bildspel1

Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 - Matematik i kulturens tecken

Stort tack alla föreläsare, alla deltagare och alla utställare som medverkade i Matematikbiennalen 2014 i Umeå.

Matematikbiennalen erbjöd kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik i alla skolformer och i alla åldersgrupper. Under Matematikbiennalen presenterades aktuell forskning av både nationella och internationella forskare. 

Matematikbiennalen 2014 var välbesökt - 2000 personer deltog i arrangemanget. Utställningsmontrarna fylldes av knappt 30 idéutställare, 10 informationsutställare och drygt 50 förlagsutställare. Utvärderingarna visar att många är nöjda med biennaldagarna och de erfarenheter och möten som Matematikbiennalen gav möjlighet till. 

Under biennalen utsågs mottagarna av 2014 års Nämnarenstipendium. Stipendiet tilldelades Åsa Tegström och Hans Strömberg från Helenelundsskolan i Sollentuna för deras idéutställning "Kul-tur med litteratur och spännande matematik". Juryns motivering löd:

Utställningen visar en undervisningsidé med spännande och utmanande matematik som vänder sig till elever i senare årskurser. Den har en klar bildningsaspekt och en tydlig koppling till biennalens tema, Matematik i kulturens tecken. Juryn är övertygad om utställningen kan bli en inspirerande och uppskattad artikel i ett kommande nummer av Nämnaren.

Karlstad universitet är arrangör av Matematikbiennalen 2016. Den går av stapeln på campusområdet den 28-29 januari 2016. Temat för biennalen i Karlstad är "Matematik-en förunderlig resa". Vi önskar Karlstad lycka till med såväl planering som genomförande. 

Vi passar avslutningsvis på att säga grattis till de som vunnit deltagaravgift till Matematikbiennalen 2016 i Karlstad. 

Erika Jeppsson. Gävle
Johanna Tranevall, Ovanåker
Erik Andersson, Skellefteå

Arrangörer:

Institutionen för matematik och matematisk statistik
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Catarina Rudälv

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Catarina Rudälv
Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 5131