HeadlineImage

För våra studenter

I Studentportalen hittar du information och tjänster för dig som är student på något program eller någon kurs vid Umeå universitet.

Här har du också tillgång till din e-post, ett utrymme för att lagra filer, ett antal så kallade Ladok på webb-tjänster där det är möjligt att kontrollera sina studiepoäng, ta ut intyg och registrera sig på vissa kurser m.m. Här finns information gällande dina kommande, pågående, avslutade och oavslutade kurser samt Universitetsbibliotekets utrymme i portalen där du bland annat söka böcker, förlänga lån och boka grupprum.

Gå till studentportalen

Utbildningsprogrammens hemsidor

Utbildningsprogrammen har egna hemsidor där studenterna på programmen kan hitta aktuell information såsom utvärderingar, aktuella scheman m.m. Se nedan:

Kompletterande gymnasieutbildning:

Basåret:
Umeå

Civilingenjörsprogram, 300 hp:

Bioteknik
Bioresursteknik
Energiteknik
Industriell ekonomi
Interaktion och design
Teknisk datavetenskap
Teknisk fysik
Öppen ingång

Högskoleingenjörsprogram, 180 hp:

Byggteknik
Energiteknik
Maskinteknik
Elektronik och datorteknik/Medicinsk teknik
Elkraftteknik - nätbaserad

Arkitektutbildning, 300 hp:

Arkitekt

Kandidatprogram, 180 hp:

Biologi och geovetenskap
Datavetenskap
Fysik och tillämpad matematik
Industridesign
Life Science
Miljö- och hälsoskydd
 

Högskoleprogram, 120 hp:

Naturguide - utbildningsort Kiruna och Örnsköldsvik
Medieproducent
Nät- och kommunikationsteknik
Processoperatör - flera studieorter

Farmaceututbildning:

Receptarie - nätbaserad
Apotekare – nätbaserad


Efter studierna

Efter studierna

Sök program och kurser

Utökad sökning Sökhjälp

 

Kränkningar & diskriminering

Upplever du att du blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering?

I broschyren finns information om var du kan få stöd och hur du gör för att anmäla kränkningar och diskriminering:

Läs mer i broschyren Kränkningar & diskrimering

Kalendarium

Till kalendariet