Studentrepresentation i fakultetsorgan av permanent natur

Studenterna vid universitetet har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Nedan följer en sammanställning av sådana organ samt hur många ledamöter och suppleanter som studenterna har rätt att nominera. Sammanställningen är begränsad till fakultetsorgan av permanent natur.

Organ   

Antal ledamöter

Antal suppleanter

Fakultetsnämnden

3

1

Utbildningskommittén

3

1

Forskningskommittén

2

1

Kommittén för utbildning på forskarnivå

2

1

Anställningskommittén 

1

1