Till umu.se

Bild: Erik Ågren

Kontaktinformation

Susanne Vikström, utbildningsledare
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 6

Tel:  +46 (90) 090-786 94 71

Kontaktformulär