HeadlineImage

Ämnen och kontaktpersoner

Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns ett antal olika ämnen inom vilka du kan utföra dina forskarstudier. Varje ämne har också en ansvarig studierektor.

Varje forskarutbildningsämne vid fakulteten har en allmän studieplan som bland annat beskriver utbildningens uppläggning och innehåll, behörighet och urval bland sökande. Läs mer om våra ämnen.

Forskarutbildningsämnen:

ArkitekturDatavetenskap och beräkningsvetenskapEkologi, miljövetenskap och naturgeografiExperimentell fysik, teoretisk fysik och beräkningsvetenskapIndustridesignKemiMatematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskapMolekylärbiologiPedagogiskt arbete (inr. naturvetenskap, matematik eller teknik) och ämnesdidaktik (inr. biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik, naturvetenskap)Tillämpad fysik, tillämpad elektronik och energiteknikVäxtfysiologi/växters cell- och molekylärbiologi

Tidigare års studieplaner

Tidigare års studieplaner 


Kontaktinformation

Susanne Vikström
Utbildningsledare

Tel:  090-786 94 71

Kontaktformulär