Till umu.se
HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnet datavetenskap och beräkningsvetenskap

Vi erbjuder forskarutbildning inom ett brett urval av delområden inom ämnet datavetenskap. Utbildningen syftar till att lära sig forska på en hög internationell nivå, i samarbete med andra forskare i Sverige och utomlands, och att presentera forskningen och dess resultat på ett övertygande sätt. I skrivande stund har vi 25 doktorander från drygt 10 olika länder.

Varje doktorand tillhör en av institutionens forskargrupper bestående av både doktorander och seniora forskare. Distribuerade system, kognitiva beräkningar, intelligenta robotar, artificiell intelligens och människa-dator interaktion, teoretisk datalogi och språkbearbetning, samt matrisberäkningar och högpresterande parallella beräkningar är de viktigaste områden vi utbildar framtidens forskare i.

Forskarutbildningen präglas i hög grad av individualitet och personlig kontakt mellan handledarna och doktoranden. Utbildningen innefattar ett mindre antal kurser som förmedlar de grundläggande färdigheterna en framgångsrik forskare måste ha. Andra kurser, som ofta är individuellt anpassade, går ut på att tillägna sig djupa kunskaper inom avhandlingens område. Alla doktorander i ämnet datavetenskap går dessutom kursen "Doktoranddagar i datavetenskap". Här presenterar doktoranderna sina forskningsprojekt och forskningsresultat för varandra och för hela institutionen för datavetenskap två gånger om året.

I första hand består forskarutbildningen dock i att bedriva forskning tillsammans med en handledare och andra, vilket resulterar i vetenskapliga artiklar och så småningom en doktorsavhandling. De flesta doktoranderna ingår i externt finansierade nationella eller internationella forskningsprojekt. Som doktorand brukar man regelbundet presentera sina vetenskapliga arbeten på internationella konferenser där man samtidigt kan knyta kontakter med andra som forskar inom angränsande områden.


Aktuell avhandling

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Datavetaren Gonzalo Rodrigo har i sin avhandling utvecklat nya tekniker och verktyg för att få superdatorsystem att arbeta mer effektivt. Detta för att tillmötesgå forskningens allt större behov av att hantera stora mängder data och göra avancerade simuleringar. Han försvarar sin avhandling i morgon vid Umeå universitet. Läs hela nyheten

Forskningsnyhet

12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

Umeå universitet har beviljats 12 miljoner kronor från EU Horizon 2020 för deltagande i två forskningsprojekt som fokuserar på smartare och effektivare resurshantering för framtida datormoln. Läs hela nyheten

Studierektor

Frank Drewes
Institutionen för datavetenskap/Department of Computing Science
901 87 Umeå 

Tel:  +46(0)90-786 97 90

Kontaktformulär