HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnet datavetenskap och beräkningsvetenskap

Vi erbjuder forskarutbildning inom ett brett urval av delområden inom ämnet datavetenskap. Utbildningen syftar till att lära sig forska på en hög internationell nivå, i samarbete med andra forskare i Sverige och utomlands, och att presentera forskningen och dess resultat på ett övertygande sätt. Doktorandgruppen brukar bestå av upp till 30 doktorander från ett stort antal olika länder.

Databaser, distribuerade system, kognitiva beräkningar, intelligenta robotar, artificiell intelligens och människa-dator interaktion, teoretisk datalogi, språkbearbetning, optimering, samt matrisberäkningar och högpresterande parallella beräkningar är de viktigaste områden vi utbildar framtidens forskare i. Varje doktorand tillhör en av institutionens forskargrupper bestående av både doktorander och seniora forskare.

Forskarutbildningen präglas i hög grad av individualitet och personlig kontakt mellan handledarna och doktoranden. Utbildningen innefattar ett mindre antal kurser som förmedlar de grundläggande färdigheterna en framgångsrik forskare måste ha. Andra kurser, som ofta är individuellt anpassade, går ut på att tillägna sig djupa kunskaper inom avhandlingens område. Alla doktorander i ämnet datavetenskap går dessutom kursen "Doktoranddagar i datavetenskap". Här presenterar doktoranderna sina forskningsprojekt och forskningsresultat för varandra och för hela institutionen för datavetenskap två gånger om året.

I första hand består forskarutbildningen dock i att bedriva forskning tillsammans med en handledare och andra, vilket resulterar i vetenskapliga artiklar och så småningom en doktorsavhandling. De flesta doktoranderna ingår i externt finansierade internationella forskningsprojekt. Som doktorand brukar man regelbundet presentera sina vetenskapliga arbeten på internationella konferenser där man samtidigt kan knyta kontakter med andra som forskar inom angränsande områden.

Läs om forskningen på Institutionen för datavetenskap


Aktuell avhandling

Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos

Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos

För att ställa rätt diagnos i möten med patienter och ge stöd för medicinska beslut behöver hälso- och sjukvårdspersonal hålla sig uppdaterad kring hur ny forskning och praktiska tillämpningar inom olika vårdområden utvecklas. En ny avhandling från Umeå universitet visar hur sådana system kan utformas. Läs hela nyheten

Forskningsnyhet

Kebnekaise – nya superdatorn vid Umeå universitet invigs

Kebnekaise – nya superdatorn vid Umeå universitet invigs

Torsdagen den 30 november inviger universitetets rektor den nya superdatorn Kebnekaise. High Performance Computing Center North, HPC2N, bjuder i samband med firandet in till öppet hus och olika aktiviteter. Läs hela nyheten

Studierektor

Frank Drewes
Institutionen för datavetenskap/Department of Computing Science
901 87 Umeå 

Tel:  +46(0)90-786 97 90

Kontaktformulär