Till umu.se
HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi

Forskningen vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap spänner över ett brett område inom forskarutbildningsämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Hos oss finns 32 doktorander. Drygt 20 av dem kommer från utlandet: Tyskland, Kina, Spanien, USA, Danmark, Finland, Polen, Brasilien, Tjeckien, Italien, Frankrike, Island och Japan.

Vi arbetar med allt ifrån biogeokemiska, hydrologiska och geomorfologiska processer till olika organismers evolution, kemiska sammansättning, beteende, samspel och spridning. Vi studerar också biologisk mångfald inom många olika artgrupper och effekter av mänsklig intervention, hur olika naturtyper samverkar och hur landskapet ser ut och har sett ut i ett historiskt perspektiv.

Vi använder ett brett spektrum av metoder, till exempel matematisk modellering, experiment i laboratorium och i fält och långsiktig miljöövervakning. Skalan varierar från den molekylära till den globala. Vår forskning har en tonvikt på nordliga ekosystem men berör även ekosystem på andra breddgrader samt frågeställningar av världsomspännande betydelse.

Vi försöker förstå hur ekosystem fungerar utan människans inblandning samt hur verksamheter som skogsbruk, flödesreglerande dammar i vattendrag, föroreningar, överfiskning, främmande organismer och ekologisk restaurering har påverkat och kommer att påverka den biologiska mångfalden och funktionen av ekosystem i bland annat fjäll, skogar, sjöar, älvar och hav.

Effekter av globala klimatförändringar är ett viktigt forskningsfält, oavsett om de är naturliga eller orsakade av människan. Två större projekt om havet och om restaureringsekologi har klimatförändringar som ett övergripande tema. Verksamheten vid forskningsstationen i Abisko är också i stor utsträckning inriktad mot förändringar i klimat.

Forskningen bedrivs inom mer eller mindre starkt organiserade forskargrupper och sker i samarbete med många andra forskare och institutioner världen över. Vår forskning om ekosystemförändringar har identifierats av fakulteten som en särskilt stark forskningsmiljö.

Forskning vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap:

http://www.emg.umu.se/forskning/


Aktuell avhandling

Väderförhållanden vid snösmältning har stor betydelse för nordliga sjöar

Väderförhållanden vid snösmältning har stor betydelse för nordliga sjöar

Tajmingen av olika temperaturdrivna processer under vårvintern har en stor effekt på sjöekosystems funktioner, och därmed vad som avsätts år för år på sjöbottnarna. Vi har underskattat betydelsen av allt som händer i en sjö i samband med snösmältningen och islossningen, skriver Dominique Maier i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 15 juni. Läs hela nyheten

Forskningsnyhet

Stabilt klimat ger fler fågelarter

Stabilt klimat ger fler fågelarter

Fler arter av fåglar har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet har förändrats genom årmiljonerna. Det visar en ny studie där Umeå universitet har medverkat. Läs hela nyheten

Studierektor

Christer Nilsson
institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap/Department of Ecology and Environmental Science

Tel:  +46(0)90-786 60 03

Kontaktformulär

Studieplaner

EkologiMiljövetenskapNaturgeografiEkologi (licentiat)
Miljövetenskap (licentiat)