HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnena experimentell fysik, teoretisk fysik och beräkningsvetenskap

Forskningen vid institutionen för fysik är mycket omfattande och täcker många mycket olika områden med specialisering inom både teoretisk och försöksbaserad forskning och tekniska användningsområden. Vi har 40 doktorander från åtta olika länder.

Det är nästan omöjligt att ge en fullständig översikt av alla forskningsområden. I stället ger vi nedan ett par inblickar i våra mest aktiva aktuella forskningsområden på institutionen. Doktorander deltar aktivt i alla institutionens forskningsprojekt.

Nanoteknik och materialfysik: arbete med fullerener, kolnanorör, grafen och andra kolbaserade nanostrukturerade material till exempel grafitoxid. Fokus ligger på materialegenskaperna och hur de kan ändras.

Organisk elektronik: utveckla elektronik och fotonik baserat på nya organiska material med elektronisk funktion såsom ljusemitterande elektrokemiska celler (LEC), transistorer, integrerade kretsar och solceller.

Teoretisk fysik, icke-linjär fysik och statistisk fysik: studier av icke-linjära fenomen som instabiliteter och omvandlings fronter i hydrodynamik, förbränning, plasmafysik, kvantelektrodynamik och avancerade material. Modellering av nätverk i biologi, samhälle och teknik.

Optik fysik, atom- och molekylfysik, samt biofotonik: utveckla laserbaserade spektroskopiska tekniker för känslig detektion av molekyler i gasfasen för användningsområden som miljöövervakning.  Utveckla laserbaserade metoder för så kallade optiska pincetter, för studier av biopolymerer och proteiner.

Rymdfysik: studier av processer där plasma och magnetfält växelverkar i jordens magnetosfär (sådana processer kan till exempel ge upphov till norrsken. I forskningen studeras data från satelliter och markbaserade stationer, och vi jämför med teoretiska och numeriska modeller.

Forskning vid institutionen för fysik:

http://www.physics.umu.se/forskning/


Aktuell avhandling

Förbättrar optisk frekvenskamspektroskopis förmåga att detektera molekyler i gasfas

Förbättrar optisk frekvenskamspektroskopis förmåga att detektera molekyler i gasfas

Optiska frekvenskammar är den optimala ljuskällan för molekylär absorptionsspektroskopi. De möjliggör snabb och samtidig detektering av flera olika molekyler i gasfas vid mycket låga koncentrationer, vilket behövs för många tillämpningar inom forskning och industri. Amir Khodabakhsh visar nya metoder och tekniker för att förbättra prestandan i dessa system. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet fredagen den 2 juni. Läs hela nyheten

Forskningsnyhet

Rymdfysiker får asteroid döpt efter sig

Rymdfysiker får asteroid döpt efter sig

Att få en himlakropp kallad efter sig är en utmärkelse från den Internationella astronomiska unionen (IAU) och betyder att man utfört något av betydelse inom astronomin. Det har rymdfysiker Asta Pellinen-Wannberg gjort och belönas nu med Asteroid 11807 Wannberg. Läs hela nyheten

Studierektor

Ludvig Lizana
Institutionen för fysik/Department of Physics
901 87 Umeå 

Kontaktformulär