HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnet växtfysiologi/växters cell- och molekylärbiologi

Syftet med doktorandprogrammet vid Institutionen för fysiologisk botanik är att tillhandahålla forskarutbildning på högsta internationella nivå, med inriktning på såväl vetenskaplig som personlig utveckling. Vi har vanligtvis 15-20 doktorander från flera olika länder världen över och erbjuder studenterna en omväxlande och stimulerande studiemiljö.

Vårt program ger doktoranderna möjlighet att bedriva grundläggande forskning inom växtfysiologi, molekylär växtbiologi, funktionell genomik och bioinformatik samt växtbioteknik. Vi erbjuder kurser, workshops och seminarier där doktoranderna integreras i en interaktiv vetenskaplig miljö.

Institutionen är indelad i 15 forskargrupper vilka alla leds av en individuell forskarhandledare. Forskarutbildning bedrivs inom flera olika forskningsfält så som cellbiologi, hormonbiologi, växternas tillväxt och utbildning, växternas förmåga att reagera på yttre faktorer (till exempel klimatförändringar och biotisk stress), vedbiologi, genetik och genomik.

Dessa olika forskningsprogram ger studenterna möjlighet att ägna sig åt stimulerande forskningsprojekt och att lära sig använda alla avancerade moderna forskningsmetoder.

Forskning vid Institutionen för fysiologisk botanik


Ny avhandling

Växter reagerar med kemi på många olika stresscenarier

Växter reagerar med kemi på många olika stresscenarier

Alla levande organismer har komplexa kemiska nätverk inuti sina celler. Summan av alla dessa kemiska reaktioner, ämnesomsättningen, är livets drivkraft. I sin avhandling vid Umeå universitet har Stefano Papazian studerat hur växter anpassar sina metaboliska nätverk som reaktion på olika typer av miljörelaterad stress. Läs hela nyheten

Forskningsnyhet

Umeåforskare serverade världens (troligen) första CRISPR-måltid

Umeåforskare serverade världens (troligen) första CRISPR-måltid

För första gången har växter vars DNA förändrats med ”genkniven” CRISPR/Cas9 odlats, skördats och tillagats. Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet, bjöd en radioreporter på pasta med ”CRISPRigt” grönsaksfräs. Trots att middagen bara mättade två personer var det första steget in i en framtid där vetenskapen bättre kan förse världens bönder och konsumenter med nyttiga, vackra och och tåliga växtsorter. Läs hela nyheten

Studierektor

Leszek Kleczkowski
Institutionen för fysiologisk botanik/ Department of Plant Physiology
901 87 Umeå 

Tel:  +46(0)90-786 54 74

Kontaktformulär