Till umu.se
HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnet växtfysiologi/växters cell- och molekylärbiologi

Syftet med vårt doktorandprogram vid institutionen för fysiologisk botanik är att tillhandahålla doktorandutbildning på högsta internationella nivå, med inriktning på såväl vetenskaplig som personlig utveckling. Vi har för närvarande över 20 doktorander från mer än tio länder världen över och erbjuder studenterna en omväxlande och stimulerande studiemiljö.

Vi erbjuder kurser, workshops och seminarier där doktoranderna integreras i en interaktiv vetenskaplig miljö. Vårt program ger doktoranderna möjlighet att bedriva grundläggande forskning inom alla områden av växtfysiologin, molekylär växtbiologi, inklusive funktionell genomik och bioinformatik, samt växtbioteknik.

Institutionen är indelad i 16 forskargrupper vilka alla leds av en individuell forskarhandledare som ansvarar för program i ämnen som sträcker sig från undersökningar om växternas förmåga att genom hela växt- och ekosystemet reagera på faktorer som gäller klimatförändringar (till exempel kyla och torka) och biotisk stress (till exempel växtätande insekter) till undersökningar som syftar till att förstå hur växterna känner av förändringar i sin miljö genom ändrad ljus- eller dygnsrytm, hur cellaktiviteten regleras via intracellulära signalmekanismer, hur trä bildas och växthormonernas roll i skapandet av polaritet i vävnader.

Dessa olika forskningsprogram ger studenterna möjlighet att ägna sig åt stimulerande forskningsprojekt och att lära sig använda alla avancerade moderna forskningsmetoder.

Forskning vid Institutionen för fysiologisk botanik


Ny avhandling

Växter reagerar med kemi på många olika stresscenarier

Växter reagerar med kemi på många olika stresscenarier

Alla levande organismer har komplexa kemiska nätverk inuti sina celler. Summan av alla dessa kemiska reaktioner, ämnesomsättningen, är livets drivkraft. I sin avhandling vid Umeå universitet har Stefano Papazian studerat hur växter anpassar sina metaboliska nätverk som reaktion på olika typer av miljörelaterad stress. Läs hela nyheten

Forskningsnyhet

Umeåforskare serverade världens (troligen) första CRISPR-måltid

Umeåforskare serverade världens (troligen) första CRISPR-måltid

För första gången har växter vars DNA förändrats med ”genkniven” CRISPR/Cas9 odlats, skördats och tillagats. Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet, bjöd en radioreporter på pasta med ”CRISPRigt” grönsaksfräs. Trots att middagen bara mättade två personer var det första steget in i en framtid där vetenskapen bättre kan förse världens bönder och konsumenter med nyttiga, vackra och och tåliga växtsorter. Läs hela nyheten

Studierektor

Hannele Tuominen
Institutionen för fysiologisk botanik/ Department of Plant Physiology
901 87 Umeå 

Tel:  +46(0)90-786 96 93

Kontaktformulär