Till umu.se
HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnet kemi

Vi erbjuder forskarutbildning inom ett brett urval av delområden inom ämnet kemi. Till våra tre större forskningsområden ingår biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi.

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har över 200 anställda, varav 40-50 av dessa är forskarstuderande. Rekrytering av forskarstuderande sker nationellt och internationellt och för närvarnade har vi forskarstudenter från ett tjugotal olika länder. Målet med vår utbildning är att lära sig forska vilket oftast sker i samarbete med andra forskare, samt att kunna presentera forskning på en hög internationell nivå. Varje doktorand forskar inom en av institutionens forskargrupper som består av både doktorander, post-doktorer och seniora forskare.

Forskarutbildningen innefattar även en kursdel som förmedlar de grundläggande färdigheterna en framgångsrik forskare måste ha. Till dessa inkluderas även kurser som kan relateras till forskningsmetodik, till exempel muntlig och skriftlig framställan, etik och projektledning. Doktorander brukar regelbundet presentera sina vetenskapliga arbeten på nationella och internationella konferenser.

Intresserade kandidater till forskarutbildning inom ämnet kemi kan kontakta forskargrupper som leder projekt som passar med sina vetenskapliga intressen. Antagning till forskarutbildning sker endast efter utlysning av doktorandtjänst.


Aktuell avhandling

Nya bekämpningsmedel dödar sjukdomsspridande myggor

Nya bekämpningsmedel dödar sjukdomsspridande myggor

Biokemisten Cecilia Engdahl visar på skillnader mellan myggans och människans livsnödvändiga enzym acetylkolinesteras (AChE), och hur dessa skillnader kan utnyttjas för att skapa nya insektsbekämpningsmedel. Medlen kan användas för att begränsa spridningen av sjukdomsspridande myggor genom att till exempel appliceras på myggnät. Cecilia försvarar sin avhandling den 2 juni vid Umeå universitet. Läs hela nyheten

Forskningsnyhet

Att se det osynliga

Att se det osynliga

Forskare vid Kemiska institutionen har lyckats kartlägga strukturen och funktionen hos ett flyktigt enzymtillstånd. Genom att modifiera enzymet adenylatkinas kunde forskarna isolera molekylen och studera den med röntgenkristallografi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR). Resultaten är publicerade i tidskriften PNAS. Läs hela nyheten

Studierektor

Elisabeth Sauer-Eriksson
Kemiska institutionen/Department of Chemistry
901 87 Umeå 

Tel:  +46(0)90-786 59 44

Mobil:  +46(0)70-633 53 20

Kontaktformulär