HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnena matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet matematik? Vid Institutionen för matematik och matematisk statistik har vi för närvarande cirka 15 doktorander och bedriver forskarutbildning inom tre forskarutbildningsämnen: matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap.

Vid institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering, matematisk statistik samt ett antal mindre forskningsområden.

Om du är intresserad av forskarstudier är ett bra första steg att skriva en masteruppsats inom det område du är intresserad av. När du uppfyller (eller snart kommer att uppfylla) de krav på allmän och särskild behörighet som anges i de allmänna studieplanerna till något eller några av våra tre forskningsutbildningsämnen har du möjlighet att söka till motsvarande doktorandtjänster som institutionen regelbundet utlyser. Dessa doktorandtjänster är i normalfallet knutna till specifika handledare och forskningsprojekt.  

Våra doktorander är verksamma inom internationellt konkurrenskraftiga forskargrupper där de under handledning får lära sig forskningens hantverk och hur forskningsresultat presenteras i tal och skrift. I forskarutbildningen ingår en kursdel som utvecklar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Därutöver deltar de flesta av våra doktorander i minst en internationell konferens varje år, allt för att de på bästa sätt ska utvecklas till självständiga och framgångsrika forskare.

Doktorander vid institutionen deltar normalt i institutionsgemensamma aktiviteter som seminarieserier och regelbundet återkommande doktorandträffar. Därtill finns möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnas av de associerade tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna Computational Life Science Cluster (CLiC), UMIT Research Lab och Integrated Science Lab (IceLab). Några av våra doktorander har även förlagt sina arbetsplatser till dessa internationella forskningsmiljöer inom vilka flera framgångsrika forskare är verksamma.

Om du är intresserad av forskarstudier vid Institutionen för matematik och matematisk statistik är du välkommen att besöka vår hemsida för mer information.

www.math.umu.se


Ny avhandling

Hittar alternativa lösningar till ekvationer som beror av slump

Hittar alternativa lösningar till ekvationer som beror av slump

Stokastiska partiella differentialekvationer är komplicerade ekvationer som används för att beskriva system som påverkas av slumpmässiga störningar. Det är sällan möjligt att finna exakta lösningar till dessa ekvationer. Rikard Antons avhandling pekar på att effektiva numeriska approximationer är ett viktigt verktyg för att studera lösningar till ekvationerna. Läs hela nyheten

Aktuell nyhet

Matematiker tar fram verktyg för att planera ambulanssjukvården

Matematiker tar fram verktyg för att planera ambulanssjukvården

Ambulans- och helikoptersjukvård får ständigt anpassa sig till nya förutsättningar. En åldrande befolkning, stängningar av vårdavdelningar, krav på effektiviseringar och tekniska innovationer är faktorer som påverkar vårdens förutsättningar. Umeåforskare startar ett projekt för att ta fram verktyg för att planera ambulanssjukvården och överblicka konsekvenserna av beslut. Läs hela nyheten

Studierektor

David Cohen
Institutionen för matematik och matematisk statistik/Department of Mathematics and Mathematical Statistics
901 87 Umeå 

Tel:  +46(0)90-786 50 74

Kontaktformulär

Studieplaner

BeräkningsvetenskapMatematikMatematisk statistikBeräkningsvetenskap (licentiat)Matematik (licentiat)
Matematisk statistik (licentiat)