Till umu.se
HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnena matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap

Vid institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering, matematisk statistik samt ett antal mindre forskningsområden. Vi har 19 doktorander och vi bedriver forskarutbildning inom tre forskarutbildningsämnen: matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap.

Om du är intresserad av forskarstudier är ett bra första steg att skriva en masteruppstats inom det område du är intresserad av. När du uppfyller (eller snart kommer att uppfylla) de krav på allmän och särskild behörighet som anges i den allmänna studieplanen har du möjlighet att söka till någon av de ungefär fyra doktorandtjänster som institutionen årligen utlyser. Dessa doktorandtjänster är i normalfallet knutna till specifika handledare och forskningsprojekt.  

Våra doktorander är verksamma inom internationellt konkurrenskraftiga forskargrupper där de under handledning får lära sig forskningens hantverk och hur forskningsresultat presenteras i tal och skrift. I forskarutbildningen ingår en kursdel som utvecklar kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Därutöver deltar de flesta av våra doktorander i minst en internationell konferens varje år, allt för att de på bästa sätt ska utvecklas till självständiga och framgångsrika forskare.

Doktorander vid institutionen deltar normalt i institutionsgemensamma aktiviteter som kollokvium, seminarieserier och regelbundet återkommande doktorandträffar. Därtill finns möjlighet att delta i de aktiviteter som anordnas av de associerade tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna Computational Life Science Cluster (CLiC), UMIT Research Lab och Integrated Science Lab (IceLab). Några av våra doktorander har även förlagt sina arbetsplatser till dessa internationella forskningsmiljöer inom vilka flera framgångsrika forskare är verksamma.


Ny avhandling

Finner historiskt klimat på sjöbotten

Finner historiskt klimat på sjöbotten

Statistikanalys av varviga sjösediment är en mycket bra informationskälla för att ge en bild av historisk klimatvariation på norra halvklotet. Det visar Per Arnqvist i sin avhandling som han försvarar den 24 februari vid Umeå universitet. Läs hela nyheten

Aktuell nyhet

Matematisk statistik firar 50 år i en tid av datarevolution

Matematisk statistik firar 50 år i en tid av datarevolution

Möjligheten att studera matematisk statistik har nu funnits i 50 år vid Umeå universitet. Det är ett ämnesområde som blir allt mer hett då mängden data som ska behandlas växer lavinartat och blir en guldgruva för statistiker. Institutionen firar den 13–14 oktober med jubileumsföreläsningar, posterutställning och en festlig middag på Universum. Läs hela nyheten

Studierektor

David Cohen
Institutionen för matematik och matematisk statistik
901 87 Umeå 

Tel:  +46(0)90-786 50 74

Kontaktformulär

Studieplaner

BeräkningsvetenskapMatematikMatematisk statistikBeräkningsvetenskap (licentiat)Matematik (licentiat)
Matematisk statistik (licenttat)