HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnet molekylärbiologi

Om du är intresserad av att bli doktorand i molekylärbiologi kan du leta efter en forskningsgrupp med ett projekt som matchar dina forskningsintressen. Doktorander på vår institution arbetar vanligtvis i en av dessa grupper.

Institutionen har utpräglad internationell karaktär med många gästforskare och doktorander från andra länder. De självständiga forskningsgrupperna arbetar i moderna laboratorier med välutrustade gemensamma utrymmen, som skapar ett ramverk för en kreativ och mycket interaktiv miljö.

Vår forskning är uppdelade i områdena Livsmekanismer, Utveckling och evolution, Cell- och tumörbiologi, bakteriers strategier samt Patogena protozoer.

De olika gruppernas specifika forskningsintressen är sammankopplade genom centrala frågor som rör de molekylära mekanismerna för reglering av cellprocesser i både prokaryoter och eukaryoter. Vårt forskningsområde är brett och omfattar i dag infektionsbiologi, cellbiologi, genetik och utvecklingsbiologi med bakterier, jäst, bananflugor, cellinjer och musmodeller.

Forskning vid institutionen för molekylärbiologi:

http://www.molbiol.umu.se/english/research/?languageId=1


Aktuell avhandling

Kan ett protein-baserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

Kan ett protein-baserat transportsystem i bakterier bli botemedel mot infektioner?

Ummehan Avican visar att ett av substraten i ett proteinbaserat transportsystem krävs för infektion av den livsmedelsburna patogenen Y. pseudotuberculosis. Hon försvarar sina resultat fredagen den 16 december vid Umeå universitet. Läs hela nyheten

Aktuell nyhet

Björn och Gary hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Björn och Gary hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Björn O. Nilsson, biokemist och VD för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, och professor Gary Siuzdak, the Scripps Research Institute i La Jolla USA, har utsetts till 2017 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. Läs hela nyheten

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
Institutionen för molekylärbiologi / Department of Molecular Biology

Tel:  +46(9)0-785 08 08

Kontaktformulär