HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnena pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik

Vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) bedriver vi utbildningsvetenskaplig forskning. Det är en mångfasetterad disciplin som bland annat innefattar det ämnesdidaktiska fältet inom naturvetenskap, teknik och matematik dit vår forskning närmast kan hänföras. Forskningsprojekten har ofta en praktiknära approach – mot förskola, skola eller universitetsutbildning, till exempel lärare, naturvetare eller ingenjörer.

Under den senaste 10-årsperioden har NMD utvecklats från att vara en ren undervisningsinriktad institution till att bli en institution där flertalet anställda också bedriver forskning med inriktning mot matematikens-, naturvetenskapernas eller teknikens didaktik.

För närvarande har institutionen 10 anställda doktorander. De flesta doktoranderna kommer från Sverige men vi har även doktorander som kommer från andra länder. Några av doktoranderna ingår i större forskningsprojekt vid institutionen men det är även vanligt att doktorander söker till forskarutbildningen med egna forskningsidéer.

Forskningsmiljöer

Som forskare eller forskarstudent vid NMD ingår man i någon av forskningsmiljöerna Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM)  eller Umeå Science Education Research (UmSER), vilka även engagerar forskare från andra institutioner än NMD.

Nationella forskarskolor

De flesta av institutionens doktorander är också anslutna till någon nationell forskarskola där de deltar i seminarier och forskarkurser. Exempel på sådana forskarskolor är Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU),  Forskarskolan i naturvetenskapernas och matematikens didaktik (FontD), och Genusforskarskolan (GFS).

Mer information

Forskning vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)


Aktuell avhandling

Formativ bedömning: en enkel match eller en svår utmaning?

Formativ bedömning: en enkel match eller en svår utmaning?

Lärare använder i viss mån formativ bedömning i klassrummet, men det finns också en stor utvecklingspotential. Med omfattande kompetensutveckling kan lärare få stöd till att förbättra den formativa klassrumspraktiken och egenskaperna hos den utvecklade formativa praktiken är avgörande för om det leder till bättre prestationer i matematik för eleverna. Det visar Erika Boström i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 9 juni. Läs hela nyheten

Aktuellt

Formativ bedömning svårt för lärare, men positivt för elevernas inlärning

Formativ bedömning svårt för lärare, men positivt för elevernas inlärning

Att använda formativ bedömning i matematikundervisningen är inte okomplicerat att genomföra för läraren. Ska eleverna också få möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver undervisningen om hur man lär sig att lära bli tydligare för eleverna. Det visar Charlotta Vingsle i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet torsdagen den 8 juni. Läs hela nyheten

Studierektor

Magnus Österholm
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik/Department of Science and Mathematics Education

Tel:  +46(0)90-786 71 31

Kontaktformulär