HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnena tillämpad fysik, tillämpad elektronik och energiteknik

Forskningen vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik spänner över ett brett område genom forskarutbildningsämnena tillämpad fysik, tillämpad elektronik och energiteknik. Hos oss finns för närvarande drygt 25 doktorander, varav ca en tredjedel är internationellt rekryterade.

Vår forskarutbildning ger doktoranderna möjlighet att bedriva teknisk och grundläggande forskning inom områdena tillämpad fysik, tillämpad elektronik, reglerteknik, signalbehandling, medicinsk teknik, energiteknik, termisk processkemi och energieffektivisering.

Inom dessa områden arbetar vi med exempelvis trådlösa nätverk, mediasignaler, bildanalys och interaktionsdesign, matematiska modeller för avläsning, visualisering, prediktion och kontroll av reella system, robotik samt med resonanssensorteknik för medicinsk diagnosticering. Vi forskar också om energianvändning och energiförbrukning i byggnader och termokemisk energiomvandling, som till exempel förbränning, förgasning eller pyrolys av biomassa.

Forskningen som bedrivs inom våra forskargrupper har i stor utsträckning en internationell karaktär och sker i samarbete med många andra forskare och institutioner världen över.

Vi använder ett brett spektrum av teoretiska och experimentella metoder. Exempelvis matematisk, fysisk och kemisk modellering; alltifrån relativt småskaliga experiment i ett antal olika välutrustade laboratorier via pilotanläggningar till försök i industriella fullskaliga anläggningar.

Forskarutbildningen innefattar även en kursdel som förmedlar grundläggande forskningsrelaterade kunskaper, där även kurser som forskningsmetodik, muntlig och skriftlig framställning, etik och projektledning ingår. Ett viktigt inslag i doktorandutbildningen är presentation av egna vetenskapliga arbeten på nationella och internationella konferenser.

Målet för institutionens forskarutbildning är att utbilda doktorander på högsta internationella nivå, syftande till såväl vetenskaplig som personlig utveckling.

Forskning vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik


Ny avhandling

Automatisering av frontlastare sparar tid

Automatisering av frontlastare sparar tid

I Yung visar positiva resultat från automatisering av frontlastare, speciellt elektrisk parallellföring - och vägningsfunktion. Snart kan bönders arbete gå hand i hand med automatiska funktioner, vilket kan minska vissa rutinuppgifter och därmed öka produktiviteten. Hon försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 26 maj. Läs hela nyheten

Aktuell nyhet

Hållbarhetspris till eldsjäl inom energieffektivisering

Hållbarhetspris till eldsjäl inom energieffektivisering

Professor Thomas Olofsson mottog i torsdags ett hållbarhetspris för sitt engagerade arbete med att samverka med samhället om frågor kring att bygga hållbart. Priset delades ut av Nätverket för hållbart byggande vid årets Storforum i torsdags på Sliperiet i Umeå. Läs hela nyheten

Studierektor

Britt Andersson
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik/Department of Applied Physics and Electronics

Tel:  +46(0)90-786 96 38

Kontaktformulär

Studieplaner

EnergiteknikTillämpad elektronikTillämpad fysik
Energiteknik (licentiat)
Tillämpad elektronik (licentiat)