Till umu.se

Dispuationer

Januari 2018

19 januari kl 09.00

Axel Torshage - matematik

Disputation Om icke-självadjungerade operatorfunktioner.


Februari 2018

23 februari kl 09.00

Kristin Blum - analytisk kemi

Disputation Utsläpp av organiska föroreningar från små avlopp. Riktad och förutsättningslös screening av reningseffektivitet, transport och miljöpåverkan.

28 februari kl 10.00

Srikanth Revoju - kemi

Disputation Om design, syntes och utvärdering av fenotiazin-innehållande små molekyler till effektiva organiska solceller.


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp