Till umu.se

Dispuationer

April 2018

6 april kl 10.00

Biyue Tan - ekologi

Disputation Om studier av kvantitativa egenskaper i skogsträd med hjälp av genomiskt urval och associationskartering.

13 april kl 09.30–14.00

Merve Yesilbas - kemi

Disputation Om Tunna vatten och is filmer på mineraler: En studie på molekylär nivå.

16 april kl 10.00

Selome Kostentinos Tesfatsion - datavetenskap

Disputation Om Energi-effektiva datormoln: Autonom resursallokering för datacenter.