Dispuationer

Oktober 2018

22 oktober kl 13.00

Christian Brembilla - energiteknik

Disputation Om effektivitetsfaktorer för värmesystem i byggnader.

26 oktober kl 10.00

Per Holmgren - energiteknik med inriktning mot termisk processkemi

Disputation Om partikelomvandling och askbildning i pulverflammor.


November 2018

7 november kl 13.00

Marcus Östman - kemi

Disputation Om antimikrobiella ämnen i avloppsreningsverk – förekomst, avskiljning och resistens.