Dispuationer

September 2018

7 september kl 13.00

Hanqing Zhang - fysik

Disputation Om digital holografi och bildbehanding för tillämpningar inom biologisk fysik.

13 september kl 10.00

Barbara Terebieniec - växters cell och molekylärbiologi

Disputation Om att använda systemgenetik för att utforska komplexiteten hos bladformvariationen i Populus tremula.

14 september kl 09.00

Michael Saleeb - kemi

Disputation Towards novel antibacterials.


Evenemangskalender

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp