Forskarutbildningskurser

Doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska uppnå ett kunskapsmål av generiska kurser motsvarande sammanlagt minst 10 högskolepoäng för doktorsexamen eller minst 8 högskolepoäng för licentiatexamen.

Förslag på fakultetsövergripande doktorandkurser

Obligatoriska kurser
Vetenskapsteori, 2hp
Etik och redlighet, 2hp
Muntlig presentation, 1hp
Vetenskapligt skrivande, 5hp

Valbara kurser
Att skriva forskningsansökningar, 3hp
Statistik för empiriska vetenskaper, 3hp
Introduktion till matematisk modellering, 3hp
Kommunicera vetenskaplig forskning, 3 hp

För kurser i högskolepedagogik, se universitetspedagogik och lärandestöd.

Information om forskarutbildningskurser som ges på andra ställen:

För mer information om antagning och urval, se menyn till vänster.

Forskarutbildningskurser HT2018

Följande kurser ges under hösten 2018.

Muntlig presentation, 1 hp.
Kursen ges 17-18 & 20-21 september.
Kursplan hittar du här.
Kursen är full. Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Etik och redlighet, 2 hp.
Kursen ges vecka 39 & 40.
Kursbeskrivning hittar du här.
Kursen är full. Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Kommunicera vetenskaplig forskning, 3 hp.
Kursen ges 1-5 oktober.
Kursplan hittar du här.
Anmäl dig här. Anmälan stänger 28/8.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Kursen ges 15-18 oktober.
Detaljerat schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.
Kursen är full. Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Kursdatum är 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 21/11 & 29/11.
Kursplan hittar du här.
Kursen är full. Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Utöver dessa kurser kan vi tipsa om IceLabCamp som äger rum 10-13 september.

Forskarutbildningskurser VT2018

Under vårterminen 2018 planeras följande kurser att ges.

Att skriva forskningsansökningar som beviljas, 3 hp.
Kursen går kl 9-12 den 6/2, 13/2, 20/2 & 27/2.
Kursplan hittar du här.
Obs, kursen är endast tillgänglig för doktorander som har läst forskarutbildningskursen Vetenskapligt skrivande (eller motsvarande).

Etik och redlighet, 2 hp.
Ges under veckorna 7 & 8.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Ges under veckorna 9 & 10.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Kursen går kl 9-12 den 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 & 17/4.
Kursplan hittar du här.

Introduktion till matematisk modellering, 3 hp.
Kursen går vecka 20 & 21.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Forskarutbildningskurser tidigare terminer

Information om forskarutbildningskurser tidigare terminer.


Kontaktinformation

Susanne Vikström
Utbildningsledare

Tel:  090-786 94 71

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lisa Hed
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 3 Matematik och matematisk statistik E320

Tel:  090-786 52 16

Kontaktformulär