Till umu.se

Forskarutbildningskurser

Doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska uppnå ett kunskapsmål av generiska kurser motsvarande sammanlagt minst 10 högskolepoäng för doktorsexamen eller minst 8 högskolepoäng för licentiatexamen.

Förslag på fakultetsövergripande doktorandkurser

Obligatoriska kurser
Vetenskapsteori, 2hp
Etik och redlighet, 2hp
Muntlig presentation, 1hp
Vetenskapligt skrivande, 5hp

Valbara kurser
Att skriva ansökningar, 3hp
Statistik för empiriska vetenskaper, 3hp
Introduktion till matematisk modellering, 3hp

För kurser i högskolepedagogik, se universitetspedagogik och lärandestöd.

För information om forskarutbildningskurser som ges på Medicinska fakulteten se deras kurskatalog. För information om doktorandkurser på KBC se deras hemsida.

För mer information om antagning och urval, se menyn till vänster.

Forskarutbildningskurser VT2018

Under vårterminen 2018 planeras följande kurser att ges.

Att skriva forskningsansökningar som beviljas, 3 hp.
Kursen går kl 9-12 den 6/2, 13/2, 20/2 & 27/2.
Kursplan hittar du här.
Obs, kursen är endast tillgänglig för doktorander som har läst forskarutbildningskursen Vetenskapligt skrivande (eller motsvarande).
Du kan söka kursen här. Sista ansökningsdag är 23 januari.

Etik och redlighet, 2 hp.
Ges under veckorna 7 & 8.
Kursbeskrivning hittar du här.
Är du intresserad av att gå kursen kontakta Lisa Hed.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Ges under veckorna 9 & 10.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.
Är du intresserad av att gå kursen kontakta Lisa Hed.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Kursen går kl 9-12 den 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 & 17/4.
Kursplan hittar du här.
Kursen är för tillfället full. Om du är intresserad av att stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Introduktion till matematisk modellering, 3 hp.
Kursen går vecka 20 & 21.
Kursbeskrivning hittar du här.
Det finns fortfarande platser kvar på kursen. Är du intresserad av att läsa kursen, kontakta Lisa Hed.

Forskarutbildningskurser HT2017

Under hösten 2017 planeras ges följande kurser. För tillfället finns det några enstaka platser kvar på kurserna.

Etik och redlighet, 2 hp.
Ges under veckorna 39 & 40.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Kursdatum är 16/10-19/10.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Kursdatum är 26/10, 2/11, 10/11, 16/11, 23/11 & 30/11.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.

Muntlig presentation, 1 hp.
Kursdatum är 7-8/12 samt 14-15/12.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursen är full.

För information om forskarutbildningskurser som ges på Medicinska fakulteten se deras kurskatalog.

För information om den workshop och doktorandkurs i Astrobiologi som anordnas av Sveriges astrobiologiska nätverk i oktober, se här.

Forskarutbildningskurser tidigare terminer

Information om forskarutbildningskurser tidigare terminer.


Kontaktinformation

Susanne Vikström
Utbildningsledare

Tel:  090-786 94 71

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lisa Hed
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 3 Matematik och matematisk statistik E320

Tel:  090-786 52 16

Kontaktformulär