Forskarutbildningskurser

Doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska uppnå ett kunskapsmål av generiska kurser motsvarande sammanlagt minst 10 högskolepoäng för doktorsexamen eller minst 8 högskolepoäng för licentiatexamen.

Förslag på fakultetsövergripande doktorandkurser

Obligatoriska kurser
Vetenskapsteori, 2hp
Etik och redlighet, 2hp
Muntlig presentation, 1hp
Vetenskapligt skrivande, 5hp

Valbara kurser
Att skriva forskningsansökningar, 3hp
Statistik för empiriska vetenskaper, 3hp
Introduktion till matematisk modellering, 3hp
Kommunicera vetenskaplig forskning, 3 hp

För kurser i högskolepedagogik, se universitetspedagogik och lärandestöd.

Information om forskarutbildningskurser som ges på andra ställen:

För mer information om antagning och urval, se menyn till vänster.

Se en film om kursen Kommunicera vetenskaplig forskning:

Forskarutbildningskurser vt2019

Följande forskarutbildningskurser planeras att ges under våren 2019. Anmälningsperioden för vårens kurser är 17/10-20/11.

Muntlig presentation, 1 hp.
Kursdatum är 31/1, 1/2, 19/2, 20/2 2019.
Kurplan hittar du här.
Du kan anmäla dig här. Anmälan stänger 20/11.

Etik och redlighet, 2 hp.
Kursen ges vecka 6 & 7.
Kursbeskrivning hittar du här.
Du kan anmäla dig här. Anmälan stänger 20/11.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Kursen ges vecka 9 & 10.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.
Du kan anmäla dig här. Anmälan stänger 20/11.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Kursdatum är 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4.
Kursplan hittar du här.
Du kan anmäla dig här. Anmälan stänger 20/11.

Statistik för empiriska vetenskaper, 3 hp.
Kursstart 1 april.
Kursbeskrivning hittar du här.
Du kan anmäla dig här. Anmälan stänger 20/11.

Forskarutbildningskurser HT2018

Följande kurser ges under hösten 2018.

Muntlig presentation, 1 hp.
Kursen ges 17-18 & 20-21 september.
Schema och kursprogram hittar du här.
Kursplan hittar du här.

Etik och redlighet, 2 hp.
Kursen ges vecka 39 & 40.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Kommunicera vetenskaplig forskning, 3 hp.
Kursen ges 1-5 oktober.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Kursen ges 15-18 oktober.
Detaljerat schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.
Kursen är full. Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Kursdatum är 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 21/11 & 29/11.
Detaljerat schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursen är full. Om du vill stå på reservlistan, kontakta Lisa Hed.

Utöver dessa kurser kan vi tipsa om IceLabCamp som äger rum 10-13 september.

Forskarutbildningskurser tidigare terminer

Information om forskarutbildningskurser tidigare terminer.


Kontaktinformation

Susanne Vikström
Utbildningsledare

Tel:  090-786 94 71

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lisa Hed
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 3 Matematik och matematisk statistik E320

Tel:  090-786 52 16

Kontaktformulär