Antagning och urval

Vem kan söka dessa forskarutbildningskurser?

Kurserna är främst till för doktorander vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. Övriga sökande kan dock få tillgång till kurserna i mån av plats. Notera dock att deltagare som ej hör till teknisk-naturvetenskaplig fakultet kommer att faktureras på kursavgiften. För mer information om detta, kontakta Lisa Hed.

Några av fakultetens forskarutbildningskurser ges i samarbete med Medicinska fakulteten. Doktorander från teknisk-naturvetenskaplig fakultet och doktorander från Medicinska fakulteten delar då på platserna.

Antagning och urval

Antagningsproceduren startar direkt efter ansökningsperiodens deadline. Följande kan då ske:

  • Om kursen är full stängs anmälan. Ett urval görs bland de sökande utifrån antagningsdatum till forskarutbildningen, om doktoranden har sökt kursen tidigare med mera. Besked om antagning/reservplats sänds via e-post till de sökande kort efter ansökningens deadline. Sökande ombeds bekräfta sin kursplats via "Mina sidor". Om detta inte sker innan utsatt datum går platsen till nästa person på reservlistan.
     
  • Om kursen inte är full förlängs ansökningstiden. Information om nya deadlines ges på ansökningssidan. Om antal sökande ej blir tillräckligt många, ställs kursen in.

Notera att när du skickar in din ansökan ska du ange kontaktuppgifter till din handledare. Han/hon behöver då godkänna att du går kursen innan du kan bli antagen på kursen.

Efter avslutad kurs

Efter att du har avslutat din kurs kommer du få ett intyg skickat till dig via universitetets internpost. Om du vill få poängen inrapporterade i LADOK visar du detta intyg för en administratör vid din institution. Vid frågor kring intyg kontakta Lisa Hed.