Forskarutbildningskurser VT2018

Under vårterminen 2018 gavs följande kurser

Att skriva forskningsansökningar som beviljas, 3 hp.
Kursen gick kl 9-12 den 6/2, 13/2, 20/2 & 27/2.
Kursplan hittar du här.
Obs, kursen är endast tillgänglig för doktorander som har läst forskarutbildningskursen Vetenskapligt skrivande (eller motsvarande).

Etik och redlighet, 2 hp.
Gavs under veckorna 7 & 8.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Gavs under veckorna 9 & 10.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Kursen gick kl 9-12 den 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 & 17/4.
Kursplan hittar du här.

Introduktion till matematisk modellering, 3 hp.
Kursen gick vecka 20 & 21.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Forskarutbildningskurser HT2017

Nedan finner du vilka kurser som gavs HT2017

Etik och redlighet, 2 hp.
Gavs under veckorna 39 & 40.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Kursdatum var 16/10-19/10.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Kursdatum var 26/10, 2/11, 10/11, 16/11, 23/11 & 30/11.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.

Muntlig presentation, 1 hp.
Kursdatum var 7-8/12 samt 14-15/12.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.
 

Forskarutbildningskurser VT2017

Nedan finner du vilka forskarutbildningskurser som gavs VT2017.

Etik och redlighet, 2 hp.
Gavs under veckorna 7 och 8.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp.
Gavs under veckorna 9 och 10.
Schema hitter du här.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.

Statistik för empiriska vetenskaper, 3 hp.
Kursen ges under vecka 18 och 19.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Forskarutbildningskurser VT2016

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Course 1: Kursdatum är onsdagar 13/1 - 24/2 2016.
Detaljerat schema kurs 1.
Course 2: Kursdatum är tisdagar 5/4 - 10/5 2016.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Etik och redlighet, 2 hp. Ges under veckorna 6 och 7.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp. Ges under veckorna 9 och 10.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Statistik för empiriska vetenskaper, 3 hp.
Kursdatum är 2/5-13/5 2016.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Introduktion till matematisk modellering, 3 hp.
Kursdatum är 16/5-27/5 2016.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.
 

Forskarutbildningskurser HT2016

Under hösten 2016 gavs följande forskarutbildningskurser.

Muntlig presentation, 1 hp. Gavs under vecka 37.
Kursplan hittar du här.
Detaljerat schema hittar du här.

Etik och redlighet, 2 hp. Gavs under veckorna 40 och 41.
Schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp. Gavs under veckorna 42 och 43.
Kursplan hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp.
Schema hittar du här.
Kursplan hittar du här.

Forskarutbildningskurser HT 2015

Under hösten 2015 gavs följande forskarutbildningskurser.

Muntlig presentation 1 hp.
Kursdatum är 8/9, 14/9 samt 22/9 2015.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Etik och redlighet, 2 hp, gavs under veckorna 40 och 41.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Vetenskapsteori, 2 hp, gavs under veckorna 43 och 44.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Att skriva ansökningar om forskningsanslag, 3 hp
Kursen gavs 23/11-10/12 2015 i samarbete med Medicinsk fakultet.
Kursbeskrivning samt schema hittar du här.
Mer detaljerat schema hittar du här.

Forskarutbildningskurser VT 2015

Under våren 2015 gavs följande kurser:

Vetenskapsteori, 2 hp, gavs under veckorna 9 och 10.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Etik och redlighet, 2 hp, gavs under veckorna 6 och 7.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Vetenskapligt skrivande, 5 hp, började vecka 11.
Kursbeskrivning samt schema hittar du här.
Observera, innan första träffen ska deltagarna ha skrivit en kort artikel med max 800 ord.

Muntlig presentation, 1 hp.
Kursdatum är 20/4, 27/4 samt 4/5 2015.
Detaljerat schema hittar du här.
Kursbeskrivning hittar du här.

Statistik för empiriska vetenskaper, 3 hp, gavs under veckorna 20 och 21.
Kursbeskrivning hittar du här.
Schema hittar du här.

Forskarutbildningskurser HT 2014

Under hösten 2014 gavs två av de obligatoriska kurserna.

Vetenskapsteori gavs under veckorna 40 och 41.
Kursbeskrivning finner du här.
Schema finner du här.

Etik och redlighet gavs under veckorna 43 och 44.
Kursbeskrivning finner du här.
Schema finner du här.